برنامه ها

زمان پخش

دعاي ملكوتي توسل هر سه شنبه:21:30
 دعاي اسماني كميل هر پنج شنبه:22:00

حرفهاي عاشقانه شما با حضرت مهدي

       
           
       

                           

 

تا كنون نفر از اين صفحه بازيديد كرده اند

در پي بر رسي امار اين صفحه به حول وقوه الهي مشخص شد عزيزاني زيادي اريم كه از ان سوي مرزها قلبشون ميتپه براي ميعاد گاه عاشقان ومنتظران جمكران  وخوشحاليم به عنوان تنها پايگاهي كه اين دعاي اسماني پخش مي كنه  وبراي خوشنودي قلب نازينين اقا امام زمان  عزيزاني كه مي خوان نامه اي بدن يا دورن ويا نمي تون به مسجد جمكران بيان ومشكلاتشونو بگن ودر چاهي كه در اين محل هست حواعج شونو به حضرت مهدي بگن هر جا كه هستن مي تون براي ما به شكل خصوصي حرفاشونو بزنن  انشالله سعي مي كنيم اونها چاپ كرده وبه نيت اون عزيزان در سفر هفتگي (سه شنبه شب ها) به قم وجمكران اين نامه ها براي رفع حاجت به داخل اون چاه بيندازيم  اميدواريم قلب نازينين حضرت مهدي از همه ما خوشنود بشه                                                      در پي در خواست ها  ونظرات  در پي انيم اگر اين دعا از شبكه سيماي استاني قم پخش زنده ميشه اون رو براي شما عزيزان پخش كنيم منتظر باشيد.....مديريت پايگاه شهيد مرتضي بصيري

ارسال نامه وحواعج  به چاه مسجد جمكران